Επιλογή Σελίδας

2o Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών / 2nd Conference for the Fire Protection of Structures

Event Date:

22 Νοεμβρίου, 2023

Event Time:

12:00 πμ

2o Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών

2nd Conference for the Fire Protection of Structures

Επιλέξτε τον τύπο εισιτηρίου και δηλώστε συμμετοχή στο 2ο Συνέδριο Πυροπροστασίας Κατασκευών του ΕΛΙΠΥΚA:
Choose the type of ticket and register for the 2nd Conference for the Fire Protection of Structures:

Εγγραφή / Register:

Τύπος εισιτηρίου / Ticket Type:

Συμμετοχή στο συνέδριο / Participation in the conference Αριθμός εισιτηρίων / Ticket Qty:
Τιμή ανά εισιτήριο / Price per ticket: 100,00 
Διαδικτυακή συμμετοχή στο συνέδριο / Online participation in the conference Αριθμός εισιτηρίων / Ticket Qty:
Τιμή ανά εισιτήριο / Price per ticket: 75,00 
Συμμετοχή στο συνέδριο - ΜΕΛΗ* / Participation in the conference - MEMBERS* Αριθμός εισιτηρίων / Ticket Qty:
Τιμή ανά εισιτήριο / Price per ticket: 50,00 
Φοιτητική συμμετοχή στο συνέδριο / Student participation in the conference Αριθμός εισιτηρίων / Ticket Qty:
Τιμή ανά εισιτήριο / Price per ticket: 30,00 
Φοιτητική διαδικτυακή συμμετοχή στο συνέδριο / Student online participation in the conference Αριθμός εισιτηρίων / Ticket Qty:
Τιμή ανά εισιτήριο / Price per ticket: 20,00 
Διαδικτυακή συμμετοχή στο συνέδριο - ΜΕΛΗ* / Online participation in the conference - MEMBERS* Αριθμός εισιτηρίων / Ticket Qty:
Τιμή ανά εισιτήριο / Price per ticket: 25,00 
Ποσότητα / Quantity: Σύνολο / Total:
Total Seats: 2760

Event Schedule Details

  • 22 Νοεμβρίου, 2023 12:00 πμ   -   27 Νοεμβρίου, 2023 12:00 μμ
Share This Events:
Add Calendar